Voorbeeld Droom 1: Toekomst

Droomduiding voorbeeld

Droom:

Ik leef in de toekomst in 2013 of 2014 of zoiets en ik ben in een stad. Als ik rond loop krijg ik visioenen. Ik zie bijvoorbeeld in een straat huizen in de brand staan, ik hoor knallen. Niemand om mij heen hoort het. Het is dus iets wat ik schouw. Ik maak met mijn man, onze kinderen en andere mensen om mij heen een plan om te vertrekken. In mijn droom is dit de dag dat we weggaan. We hebben allemaal een rugzak met de nodige spullen. Ik ga met de kinderen mijn man/hun vader ontmoeten en later ook mijn hartsvriendinnen en nog iemand. We gaan eerst met de auto en daarna gaan we lopend verder. Ik weet niet waar we naar toe gaan, maar in ieder geval weg, omdat ik deze heftige visioenen heb.

Droomsymbolen:
de toekomst: dat wat nog moet komen
2013 of 2014: jaartallen na 2012 (het jaartal waarin grote verandering wordt voorspeld)
in een stad: meer zakelijk en industriëel gebied in tegenstelling tot het platte land/daar waar grote populatie samenleeft/grote kern waar mensen leven
rond lopen: je te voet verplaatsen
visioenen: vooruitblik krijgen
zien: met je ogen ervaren
huis: dat wat normaal gesproken je veilige plek/haven zou moeten zijn
in brand staan: in lichterlaaien, in vuur en vlam, verwoestend vuur
huizen die in brand staan: huis en haard worden bedreigd door alles verterend vuur/verwoestende energievorm
horen: met je oren ervaren
knallen horen: gewelddadige en angstaanjagende geluiden waarnemen
de enige die het kan horen: slechts voor jouw oren bestemd
je man en kinderen: je gezin, je meest dierbaren
andere mensen om je heen: andere dierbaren die je graag om je heen hebt
vertrekplan maken: een  plan maken om op weg te gaan en het oude achter je te laten
de dag van vertrek: het punt waarop je besluit tot loslaten van het oude/je oude leven
ieder heeft een rugzak met de nodige spullen:  elk mens neemt zijn/haar bagage mee met dat wat ze het meest nodig denken te hebben, zijn/haar ervaringen/herinneringen, etc.
ontmoeting van medereizigers: saamhorigheid tussen gelijkgestemden
eerst met de auto: in eerste instantie zo snel en ver mogelijk verwijderd raken van alle oude ballast met hulpmiddelen die de boel bespoedigen
daarna lopend verder: vervolgens aan rustig aan verder op eigen kracht
niet weten waar naartoe: bestemming ligt nog open, je laat je leiden door waar de wind je brengt
in ieder geval weggaan: besluitvaardig loslaten van het oude leven
heftige visioenen: angstbeelden over een zware toekomst (wanneer we het roer niet omgooien)

Droomduiding:
Het komt mij over als angst voor de toekomst, zoals deze eruit kan gaan zien als er geen verandering in de mensheid plaatsvindt.
Door stilstand en niet-bereidheid tot veranderen verliezen mensen huis en haard en gaan ten onder. Dit kan heel letterlijk zijn, maar ook figuurlijk gezien worden.
Het lijkt alsof jij de enige bent die bereid is dit te horen en te zien en de boodschap is dan ook voor jou bestemd. Jouw speciale gaven bestaan eruit  twee van je zintuigen, je oren en je ogen, in de meest ruime zin des woords in te zetten. Jij neemt het voortouw om het oude leven achter je te laten en eerst abrupt, maar daarna stapsgewijs een nieuw leven te beginnen.
Hierbij vind je het belangrijk een aantal medereizigers te hebben, die ieder hun eigen bagage (ervaringen/herinneringen/kwaliteiten e.d.) met zich meenemen.
Op deze wijze werk je net als Noach (ark van Noach) aan een nieuwe wereld, waarbij gelijkgestemde zielen, die klaar zijn voor een nieuwe dimensie, samen met gebruik van ieders ervaring/kwaliteiten e.d. aan een wederopbouw kunnen beginnen en zo aan de zondvloed ontkomen.
Een eindbestemming is niet duidelijk, dat zal zich gaandeweg het pad ontvouwen.
Zij die passen in de nieuwe wereld/nieuwe dimensie zullen meegaan, de andere zullen achterblijven.

Het lijkt dus wenselijk voor jou om een kentering in je leven te maken. Je oude jasje past niet meer goed bij het leven wat je nu wilt leven. Je wilt daarbij de handen ineen slaan met de mensen die jij bepaalde kwaliteiten toebedeelt, gelijkgestemden met ieder hun eigen specifieke gaven die van pas kunnen komen. Kwaliteiten die je kunt bundelen en waardoor een nieuw leven op een nieuwe plek gecreëerd kan worden, wat beter past bij hoe je nu in het leven staat.
Je bent daartoe bereid een snelle omwenteling te maken en bent in staat in allerijl tot een eerste grote stap te komen, een plan van aanpak, waarna je de koe bij de horens vat en op weg gaat zonder aarzeling, zeker van je zaak en waar je voor staat.
Voor jou is het onontkoombaar om die omwenteling te maken en het oude leven snel zo ver mogelijk achter je te laten. Het is belangrijk om eerst een flinke stap in de juiste richting te maken, alvorens je het rustiger aan durft te gaan doen en voortgaat op basis van vertrouwen dat het levenspad zich gaandeweg gaat ontvouwen.
Aangezien de vertrekdatum in de toekomst ligt, is er nog voldoende tijd om je voor te bereiden. De vooruitblik biedt je die kans en de mogelijkheden om hier langzaam in te groeien, zodat als de tijd daar is je de stap kunt zetten naar die andere levenswijze en plek die beter bij je past.

Ook Noach werd beperkt in wat hij mee mocht nemen op zijn zelf gecreëerde ark en koos bewust voor bepaalde mensen en dieren (in paren).