Dreamcoaching4kids

Bij Dreamcoaching4Kids wordt evenals bij dreamcoaching voor volwassenen uitgegaan van de essentie van (in dit geval) het kind; zijn werkelijke ZIJN. Daarin bevindt zich alles wat het kind nodig heeft om dat wat hij tegenkomt in zijn leven aan te gaan.

Bij Dreamcoaching4Kids kun je o.a. terecht als je kind:

  • Angstig of faalangstig is op een manier die het kind belemmert in zijn doen en laten
  • Last heeft van slaapproblemen (bijvoorbeeld door nare/angstige dromen)
  • Moeilijkheden ondervindt in het maken van contact
  • Moeite heeft met het verwerken van verdriet (door verlies/scheiding, etc.)
  • Moeite heeft met het vertellen van de waarheid
  • Moeite heeft met het aangeven wat het nodig heeft om zich goed te voelen
  • Moeite heeft met het neerzetten van zijn grenzen (voor zichzelf en naar anderen)
  • Moeite heeft met onbevangen kind zijn
  • Een minderwaardigheidscomplex heeft
  • Moeite heeft met verandering

Door situaties die het kind in zijn leven meemaakt kan het kind vast komen te zitten en strategieën ontwikkelen die op het eerste gezicht heel handig kunnen werken om te overleven, maar uiteindelijk het kind niet dienen om werkelijk VOLUIT te leven.

Werkwijze
Om het kind te begeleiden in het onbevangen in het leven staan kunnen diverse tools en op yoga en mindfulness gebaseerde oefeningen worden ingezet. Gesprekken met ouder en kind vormen altijd een onderdeel van de begeleiding. Een aantal andere tools die ik inzet noem ik hieronder:

Visualisatie
Hierbij maak ik gebruik van meditatieve verhalen die aansluiten bij het onderwerp waarop gecoacht wordt. Dit werkt ondersteunend aan het proces en brengt het kind in een ontspannen staat van zijn, waardoor het ontvankelijker wordt voor het creëren van een opening om datgene wat speelt in zijn leven op positieve wijze op te pakken.

Dromen
Kinderen staan nog heel dicht bij hun pure zijn en zijn daardoor ontvankelijk voor hun onbewuste, dat zich vaak laat zien in dromen.
Dromen geven op heel symbolische wijze weer waar het kind onbewust mee bezig is, maar laten dat soms op nogal heftige wijze zien.
Dit kan angstig werken voor een kind. Door samen met het kind te werken aan een positieve vertaalslag van hetgeen de droom wil laten zien kan gewerkt worden aan hetgeen waar het kind problemen ervaart.

1 op 1 opstellingen
In mijn praktijk maak ik ook gebruik 1 op 1 opstellingen, waarbij het kind vanuit zijn innerlijk weten de juiste positie in leert nemen in de gegeven situatie.

Kaarten
Daarnaast maak ik gebruik van kaarten, die een bepaalde thematiek of kwaliteiten laten zien en waar we op creatieve wijze mee aan de slag gaan. Het brengt net als de twee vorige methodes het onbewuste naar boven, verschaft inzicht en geeft aanknopingspunten voor de begeleiding.  Met dat inzicht kun je dan aan de slag. Het kind voelt zich beter begrepen en krijgt tools in handen om tot een oplossing van zijn/haar probleem te komen.

Overdracht van adviezen naar ouders
Er is altijd sprake van een overdracht van dat wat besproken/gedaan is tijdens de coaching.
In de meeste gevallen zal één van de ouders bij de coaching aanwezig zijn. Ook worden er adviezen gegeven, zodat je waar tijdens de coaching aan is gewerkt  ook in de thuispraktijk kan worden voortgezet. Het doel is dat je als ouder en als kind de juiste  tools in handen krijgt zodat je er zelfstandig mee verder kunt.