Individuele kinder- en tieneryoga

Individuele kinderyoga is er voor ieder kind dat het fijn vindt of nodig heeft een aantal lessen individueel begeleid te worden.Tijdens die lessen is mijn aandacht volledig gericht op wat het kind nodig heeft en waar het behoefte aan heeft

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn onder andere: het ontdekken van eigen kracht en mogelijkheden, vinden van balans, verhogen van concentratie, tot rust kunnen komen (ontspannen en loslaten), ontwikkelen van vertrouwen, voelen/leren neerzetten van eigen grenzen. D.m.v. yogahoudingen, spel, visualisatie, ademhalings- en mindfulness oefeningen worden deze thema’s uitgewerkt op een manier die aansluit bij de belevingswereld van het kind, waarbij rekening gehouden wordt met het niveau en tempo dat het kind aan kan.

Voor wie
De individuele kinderyogalessen zijn er voor alle kinderen vanaf ca. 6 jaar die het om wat voor reden dan ook moeilijk of spannend vinden om mee te doen met de groepslessen en/of die te maken hebben met weinig (zelf-)vertrouwen, stress, hoogsensitiviteit, slaapproblemen, leer- en concentratieproblemen, AD(H)D, autisme, PDD-NOS, motorische achterstand of psychosomatische klachten als bijvoorbeeld hoofd- of buikpijn en daarin extra begeleiding nodig hebben.

Waar
De sessies worden aangeboden in mijn eigen praktijk in Wijchen of op één van de lokaties waar ik les geef. In overleg zijn andere lokaties mogelijk, zoals bijvoorbeeld thuis of op school.

Intake:
Voordat we starten maken we eerst kennis met elkaar d.m.v. een intakegesprek, waardoor het duidelijk wordt wie het kind is en wie ik ben, wat hij/zij belangrijk vindt, waar de specifieke aandacht tijdens de yogalessen op gericht moet worden en wat ik kan bieden. Als we er beiden een goed gevoel bij hebben te kunnen starten dan plannen we 4 individuele kinderyogasessies.

Aan het eind van de 4 yogalessen bekijken we of er nog meer individuele sessies nodig zijn of dat we kunnen afsluiten. Indien gewenst kunnen extra individuele sessies worden ingepland. Ook is het mogelijk om daarna in te stromen in één van de bestaande kinderyogagroepslessen.